Věda

Publikace se zabývá vybranými koncepcemi hudebního díla z pohledu různých muzikologických přístupů a autorského práva a následně tyto rozličné přístupy v terminologické rovině porovnává. Zachycuje proměny podoby hudebního díla ve 20. století v souvislosti se vznikem nových kompozičních technik a s významovými posuny dílčích prvků hudební struktury, rozvojem masové kultury, informačních a výpočetních technologií. Reflektovány jsou i nové sociokulturní aspekty, které se v praxi promítají do chápání hudebního díla. V závěrečné části publikace autor nastiňuje související problematiku hudebního plagiátorství, na podkladě rozboru více jak 100 soudních kauz charakterizuje výše zmíněné klíčové momenty hudebního vývoje ve 20. století.

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra muzikologie, 2014. 518 s., ISBN 978-80-244-4283-9 (brožováno)
Ostatní publikační a odborná činnost:

Motivace zaměstnanců ve školství. Závěrečná práce. Funkční studium pro vedoucí pracovníky. Fakta s.r.o., 2022. 20 s.

Problematika hodnocení v současné škole. Závěrečná práce. Studium pedagogiky pro učitele, VISK, 2017. 25 s.

Princip citace z pohledu hudební praxe a autorského práva. In: Musicologica Olomucensia: Č. 20 (2014), s. 61-69.

Vliv moderních technologií 20. století na hudební dílo a jeho autorskoprávní ochranu.
In: Musicologica Olomucensia: Č. 19 (2014), s. 59-76.

Origin and Beginnings of the Protection of Authors of Works of Art. / Vývoj vnímání autorského práva v průběhu historie od antiky až po současnost. In: Musicologica olomucensia: č. 11 (2010), s. 57-68. 

Work of Music – Musical-Aesthetic and Legal Conception: on the Protection of the Copyright for a Work of Music in Dependence upon Transformation of the Musical Paradigma and Shifts in Terminology.
In: Musicologica olomucensia: Sv. 10 (2009), s. 109-123.

Jaroslav Volek - hudební teoretik. Diplomové práce. Univerzita Palackého, Katedra muzikologie, 2006. 126 s.

Profil Chicka Corey a jeho přínos do jazzové hudby (na základě charakteristiky vývoje jeho hudby, specifik hudebního projevu a analýz vybraných skladeb). Bakalářská práce. Univerzita Palackého, Katedra muzikologie, 2003. 100 s., 46 s. příl. + 2CD-ROM  
Rozhovory:

Hudební rozhovory rádia Proglas - Václav Kramář a jeho nová deska MonomooN (2023).
In: https://www.hudebnirozhovory.cz/detail-poradu/2023-03-07-19-15-00/ 

O improvizaci (2020). In: https://hudebnijazyk.cz/vaclavkramar/ 

Hudební rozhovory rádia Proglas - S Václavem Kramářem o albu BlueSonety (2019).
In: https://www.hudebnirozhovory.cz/detail-poradu/2019-02-19-19-15-00/ 

Jak se Vám líbí? Interaktivní kniha Jmenovánky (2014)
In: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2014-01-01-19-15-00/