Václav Kramář

Životopis

Václav Kramář studoval soukromě hru na klavír a hudební teorii. Po gymnáziu v Chrudimi vystudoval Právnickou fakultu masarykovy univerzity v Brně a souběžně obor muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde na základě své disertační práce vydal publikaci „Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského práva“ (2014).

Od roku 2007 vyučuje na Církevní konzervatoři Německého řádu hudební teorii (v současnosti konkrétně nauku o harmonii a soudobou hudbu, dříve též analýzy skladeb, IKT, hudební nauku či intonaci a sluchovou analýzu); externě působil rovněž na katedře muzikologie v Olomouci (nauka o harmonii, autorské právo a hudba); krátce přednášel na Katedře jazzové interpretace JAMU (autorské právo) a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (hudební teorie). V letech 2017–2021 působil jako pedagog klavíru a EKN na ZUŠ Franze Schuberta ve Zlatých Horách a od roku 2021 zastává post ředitele ZUŠ v Bruntále, kde v rámci své pedagogické činnosti zavedl a vyučuje volitelný předmět Improvizace v jazzové a popové hudbě. 

Jako hráč na klávesové nástroje prošel různými hudebními formacemi a kapelami (např. jazzbarockní částečně autorský projekt Ostaš, dále projekt Sporcelain houslisty Pavla Šporcla, doprovodná kapela Heleny Zeťové, Venduly Příhodové, částečně autorská poprocková formace Gazdina Roba, jazzrockové seskupení RHG kolem ostravského kytaristy Rudy Horvata, fusion-projekt jazzu a world music opavského kytaristy Petra Uviry Heimat, či autorský projekt jazzrockových chansonů na české básnické texty Off Side Story, později BlueSonety). Hudebně spolupracuje s ostravskými, brněnskými, olomouckými a pražskými divadelními soubory, které se zabývají improvizací (Odvaz, Kamarádi nacvičených scének, Just!Impro, Olivy).

Je autorem více jak 150 převážně písňových skladeb a filmové hudby k historické grotesce Ostravské děje (2008) a hudby k albu dětských písní v rámci multimediální knihy „Jmenovánky“ (2013). V roce 2021 napsal hudbu pro školní muzikál Církevní konzervatoře NŘ s názvem „Společenské chování v proměnách času“.
Od roku 2016 komponuje rovněž komorní skladby na poli vážné hudby (např. hudební fresky pro klavír a housle „Pythagorovo veto“ a „InTroppus“). V roce 2007 natočil v rámci svého autorského projektu jazz-rockových chansonů na básnické texty Off Side Story album „Zimohrátky“, na něž navázal sólovým albem „BlueSonety“ (2018), na němž spolupracoval rovněž se známými osobnostmi a interprety současné populární hudby (mj. Jaromírem Nohavicou, Ondřejem Rumlem, Vendulou Příhodovou). V roce 2022 vydal druhé, koncepční album, opět na básnické texty, tentokrát v již ustálené hudební sestavě s názvem MonomooN.